Tjänster

Sjöarbete - Kalle - 0708-24 51 40

Markarbete - Marcus-  0705 79 21 40

info@troxab.se

Tjänster som vi erbjuder

MARKARBETEN

 

- Inkoppling av kommunalt vatten & avlopp

- Byggnation av enskilda avloppsanläggningar

- Dagvatten & dränering

- Husgrunder

- Tomtplanering

- Kabel schakt

- Vägunderhåll

SJÖARBETEN

 

- Byggnation av pålade bryggor/kajer, mm

- Utläggning av flytbryggor

- Utläggning av bojar med bojstenar

- Material/maskintransporter till öar

- Markarbeten/grunder/avlopp, mm på öar

- Kabelläggning

-Vattenintagsanläggningar

Markarbete

 

Vi gör allt inom grundarbete, husgrunder, avlopp, tomtplanering mm

 • Planering och etablering
 • Utgrävning av befintlig massor
 • Uppfyllning till grundnivå
 • Montering av dagvatten & dränering
 • Montera Kantmoduler & armering
 • Gjutning

 

Sjöarbete

 

Vi utför sjöentreprenader i vattnet runt Mälaröarna tillsammans med Mälaröarnas Båtvarv som vi har sammarbetat med i 20 år

 • Tillverkning av bojstenar
 • Utläggning av bojstenar
 • Pålning
 • Byte av sjö kablar
 • Material transport
 • Båtbärgning
 • Maskin transport

 

 Troxhammar Entreprenad

MARKARBETEN & SJÖARBETEN

Kontakt

info@troxab.se

Fågelängsvägen 38, 17975 Skå